Užklausos forma

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sveiki www.b24.lt lankytojai!   

Registracijos mokestis, Naujiems dalyviams 10  eur. yra vienkartinis, kurį apmokėję gausite nuolaida 10 eur., perkamai prekei 1 mėn. laikotarpyje.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo aukcione taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Bendrosiomis nuostatomis"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Aukciono organizatoriaus teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimo - pardavimo internetinėje aukciono parduotuvėje  „WWW.B24.LT" susijusiomis nuostatomis.

1.2. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti naudojimosi taisykles bei privatumo politiką. Pirkėjui nesutikus su pakeistomis taisyklėmis, jam draudžiama naudotis šia internetine parduotuve.

1.2.1 Aukcionas gali būti nutrauktas , Aukciono rengėjo be išankstinio pranešimo, ar paaiškinimo.

1.3. Internetinės WWW.B24.LT aukciono parduotuvės prekyba yra vykdoma tarptautiniu mastu.

1.3.1 Daiktų ,prekių savininkai - Bankroto administratoriai ,bankai ,juridiniai ir fiziniai asmenys.

1.3.2 Prekės ir daiktai yra naudoti ,jų valdytojas yra bankrutavęs , atsisakęs ,ar nežinomas todėl nėra suteikiama garantija ,jos nekeičiamos ,ir negrąžinamos.

1.4. Pirkti , dalyvauti aukcione turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje aukciono parduotuvėje WWW.B24.LT, taikoma Aukciono organizatoriaus asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos". Pirkėjas, norėdamas prisiregistruoti „WWW.B24.LT" internetinėje parduotuvėje, privalo akceptuoti „Taisykles dėl asmens duomenų apsaugos".

3. Pirkimo - pardavimo aukcione sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Aukciono organizatoriaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir paspaudžia nuorodą „ dalyvauju aukcione“ nurodydamas siūlomą kainą.

3.2 Suėjus aukciono pabaigos laikui ir niekam nepasiūlius didesnės kainos už prekę , Pirkėjas laikomas aukciono laimėtoju, ir įgyja teisę į pasirinktą prekę po apmokėjimo.

3.3 Atsiskaitymas-prekes nėra apmokestinamos  pvm. Mokesčiu .Laimėjus aukcioną ,laimėtojas 24h. laikotarpyje gauna el.laišką-sąskaitą,kurią privalo apmokėti per 3 darbo dienas.

3.4 Transporto priemonės aukciono laimėtojas per 24 valandas po aukciono pabaigos turi pervesti 100 EUR rankpinigių į UAB "Aukcionas" sąskaitą, kurie bus įskaičiuoti į bendrą automobilio kainą. Tik gavus pinigus aukciono organizatorius UAB "Aukcionas" ruošia transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Likusią sumą galima sumokėti per 3 dienas po aukciono pabaigos. Sutartį pirkėjas pasirašo atvykęs arba kitu su Aukciono organizatoriumi  sutartu būdu.

3.5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Aukciono organizatoriaus sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "WWW.B24.LT" duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę dalyvauti aukcione ir pirkti prekes „WWW.B24.LT" internetinėje aukciono parduotuvėje, nustatytomis  Taisyklėmis  ir tvarka.

4.2 Pirkėjas turi teisę gauti nusipirktą prekę vienu iš aukciono organizatoriaus ir pirkėjo pasirinktu būdu.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis „WWW.B24.LT" internetine aukciono parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5 Aukciono laimėtojas neįvykdęs savo įsipareigojimų (nenupirkęs) pasirinktos prekės ,privalo sumokėti 500eur. baudą.

6. Aukciono organizatoriaus teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu Aukcionu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Aukciono organizatorius gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio aukciono veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Aukciono organizatorius turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas  nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7. Aukciono organizatoriaus įsipareigojimai

7.1. Aukciono organizatorius įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės Aukciono parduotuvės "WWW.B24.LT" teikiamomis paslaugomis.

7.2. Aukciono organizatorius įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinėje parduotuvėje registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetiniame prekybos centre ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu arba internetiniu pavedimu naudojantis elektronine bankininkyste ir savarankiskai prie jos prisijungiant - tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „www.b24.lt pateiktą banko sąskaitą arba bet kuriuo metu per tris darbo dienas savarankiškai prisijungia prie savo el. bankininkystės ir pagal išankstinės sąskaitos duomenis apmoka už prekes.    Duomenys reikalingi sąskaitai apmokėti:

 Bankas AB "Swedbank, banko kodas 73000, SWIFT/BIC kodas HABALT22, Gavėjas  UAB "Aukcionas", sąsk.nur. LT257300010152795752, įm.kod.-304595915

8.2.2. Apmokėjimas gali būti atliktas grynais pinigais atvykus,pasiimti Aukcione laimėtos prekės.(iš anksto susitarus)

8.3. Atsiskaityti  Pirkėjas už prekes laimėtame  aukcione, įsipareigoja  per 3 darbo dienas, gavus tai patvirtinanti laišką,  Atsižvelgiant į Taisyklių 6.3. punkte numatytą Aukciono organizatoriaus teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes,pradedamas formuoti prekių siuntimas, ar sudaroma galimybė atsiimti jas.

(Šiuo metu ruošiama patogesnė ir greitesnė apmokėjimo sistema" PAYSERA)

9. Prekių siuntimas.

9.1. Pirkėjas, nupirkęs ir užsakęs prekės siuntimą, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą(už siuntimo paslaugas, papildomai susimoka pats pirkėjas),pasirinkęs kitą jam tinkamą atsiėmimo būdą įsipareigoja atsiimta prekę per 5 darbo dienas, po apmokėjimo.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Aukciono organizatoriaus, ar pikėjo pasirinktas  atstovas.

10.  Aukciono organizatorius neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Aukciono organizatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šiuo internetiniu prekybos centru.


11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „WWW.B24.LT" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetines aukciono parduotuves naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Aukciono organizatorius šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4. Aukciono organizatorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Aukciono organizatoriaus rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Jei Aukciono organizatoriaus internetinėje aukciono parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Aukciono organizatorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą,nes tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Aukciono organizatoriaus taikomos rinkodaros priemonės

12.1. Aukciono organizatorius savo nuožiūra gali inicijuoti internetiniame prekybos centre „WWW.B24.LT" įvairias akcijas.

12.2. Aukciono organizatorius turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikint. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Aukciono organizatorius visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Aukciono organizatoriaus internetinio prekybos centro skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.